Kapellet nominerat till pris!


Norra kapellet, Kapellkyrkan, är nominerad till kommunens samhällsbyggnadspris med följande motivering:

Norra kapellet en utmärkt blandning av gammalt och nytt
Efter en lång renovering återinvigdes Norra kapellet i samband med påsken 2017, och vilken ansiktslyftning det blev. Både invändigt och utvändigt har det renoverats och i samband med detta har man även gjort insatser för att anpassa byggnaden för personer med rörelsehinder. Norra kapellet har med sin mix av gammalt och nytt ett stort värde för Trelleborg och en speciell plats i trelleborgarnas hjärtan.