Ansökningstid fondmedel


 

Välkomna att lämna in ansökningar senast 15 november till

Gunborg och Frans Malmros Silverbröllopsfond Selma och AE Anderssons fond och Ajgeldingerska fonden. Se mer nedan.

 

GUNBORG OCH FRANS MALMROS SILVERBRÖLLOPSFOND

Erbjuder bidrag till rekreation åt mödrar, som är i behov av vila och avkoppling samt skrivna i Trelleborgs församling

 

Skriftlig ansökan med angivande av familjesituation till:

Silverbröllopsfonden

Trelleborgs församling

Valldammsgatan 5, 231 43  Trelleborg

 

 

SELMA och A E ANDERSSON FOND

Till obemedlade sjuka i Trelleborgs församling.

Ansökningsformulär finns för avhämtning eller rekvisition på pastorsexpeditionen.

 

Ansökningshandlingar skickas till:

Selma och A E Andersson Fond

Trelleborgs församling

Valldammsgatan 5, 231 43  Trelleborg

 

 

AJGELDINGERSKA FONDEN

Fondens avkastning skall användas till stipendier åt begåvade mindre bemedlade ungdomar, vilka bedriver yrkesinriktade postgymnasiala studier.

Ansökningsblankett finns för avhämtning eller rekvisition på pastorsexpeditionen.

 

Ansökningshandlingar skickas till:

Ajgeldingerska fonden, Trelleborgs församling,

Valldammsgatan 5, 231 43  Trelleborg.

 

 

Närmare upplysningar lämnas per tel 0410-597 05.