Pilgrimsvandring


050Pilgrimsled i Skåne

Den heliga Birgitta (1303-1373) är ett av Europas sex skyddshelgon. Hon var pilgrim och färdades till all de stora pilgrimsorterna. Hon besökte t ex både Santiago de Compostela och Nidaros.

Norr om oss genom Sverige och Norge återställs just nu de gamla pilgrimsvägarna mot Nidaros och söder om oss bygger Tyskland, Danmark m fl. länder pilgrimsvägar söderut att ansluta till de uråldriga lederna från Frankrike in i Spanien och till Compostela. I Tyskland har under 2007 en cykelpilgrimsled etablerats mellan Glückstadt och Puttgarden, projekt Mönchsweg.

Projekt Pilgrims tanke är att etablera en pilgrimsled som knyter ihop Santiago de Compostela och Nidaros. Här kommer Skåne in i bilden! När man sökt lämplig dragning av leden (eller lederna som det egentligen är) har man sökt platser/kyrkor med en intressant historia men också letat efter församlingar som skulle vilja/kunna anta utmaningen att bli en pilgrimsförsamling längs leden.

Projekt Pilgrim har arbetat fram en huvudpilgrimsled som når Skåne via Danmark i Malmö och därifrån fortsätter till Lund. Lund var under medeltiden Nordens kyrkliga centrum och hade en stor betydelse för pilgrimen. Ingenstans i Europa har man t ex funnit så många bevarade pilgrimsmärken som i de medeltida gravarna i Lund. Från Lund fortsätter leden norrut mot Växjö stift.

Projekt Pilgrim har också utarbetat alternativa leder. Pilgrimen kan komma via Trelleborg till Skåne och via Fru Alstad, Genarp och Dalby sedan Lund. Man kan också ansluta till hudvudpilgrimsleden via Helsingborg. Från Lund kan man färdas österut mot Simrishamn och sedan norrut längs kusten – en led som förbinder alla platser i Skåne där Premonstratensorden verkade ca 1150-1540. Leden går via Sankt Olofs kyrka som just nu håller på att utvecklas som en levande pilgrimsplats.

(Projekt Pilgrim drivs av Lunds domkyrkoförsamling på uppdrag av Lunds stift och i samarbete med Svalövs kommun och Föreningen Furuboda. Projektet är också en del av det tyska projektet Mönchsweg i vilket samverkan även sker med Danmark, Norge, Pilgrimscentrum i Vadstena m fl.)

 

En levande led

I den kristna klostertraditionen har det alltid varit viktigt att ta emot främlingen/pilgrimen som en gäst.  Pilgrimen som kommer är en möjlighet och rikedom. Pilgrimslederna fylls av ett inre liv av församlingarna genom att man anordnar pilgrimsvandringar lokalt längs leden t ex mellan två kyrkor/församlingar, bildar pilgrimsgrupper som kan leda vandringar mm.

Alltfler ger sig av för att vandra några veckor till t ex Santiago de Compostela, en vandring som ofta förändrar vandrarens liv. När vandraren återvänder hem söker hon ett sammanhang att fortsätta vara pilgrim i men nu i vardagen, vilket är svårare. Här kan församlingen spela en stor roll för den sökande pilgrimen.