Torsdagsgruppen


 

Möt mig nu som den jag är

håll mitt hjärta nära dig,

gör mig till den jag ska bli

och lev i mig

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Ändring i schemat:

Nyinsatt träff torsdag den 23/11 kl 16-18

Inställd träff torsdag den 30/11

 

Idag har vi haft muntligt och skriftligt prov på Abraham med familj, Isak med familj, Jakob med familj, Josef med familj, Mose med familj samt om dopet. Alla klarade det jättebra! Och så har vi gått igenom likheter mellan Alla helgons dag, Alla själars dag, Halloween och Alla dödas dag. Dessutom har vi gått igenom begravningsgudstjänsten i kyrkan, gått igenom kyrkans delar som predikstol, dopfunt, vapenhus, sakristia, huvudaltare och helgonet S:t Nicolai. Vi har pratat om Kyrkgrimmen och Ehrenbusch, varit uppe i kyrktornet letat deltaljer i kyrkan och avslutat med bön och meditation. Här kommer några bilder: den första  från förhöret om dopet och den andra bilden är tagen från kyrktornet ut över östra Trelleborg.

 

 

 

 

Torsdagskonfirmanderna

 

Vi träffas varannan torsdag kl 16-18 i Katarinarummet i församlingshuset. Om du är sjuk, blir sen eller har förhinder, ring eller sms:a Beatrice på 0733 86 10 17

DETTA SKA VI KUNNA UTANTILL:

Guds tio budord

1.       Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig

2.      Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn

3.      Tänk på vilodagen, så att du helgar den

4.      Hedra din fader och din moder

5.      Du skall inte dräpa

6.     Du skall inte begå äktenskapsbrott

7.      Du skall inte stjäla

8.     Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa

9.     Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

10.  Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare

       eller hans tjänarinna, ej heller till något som tillhör din nästa.

 

 

 

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Ge oss idag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket,

din är makten och äran i evighet.

Amen

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.