Diakoni


Diakoni-symbol-

Bilden visar diakonens emblem

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder ungefär tjänst. Som diakon vill vi tjäna våra medmänniskor och vara medvandrare i sorg och glädje, i smärta och växt närhelst vi behövs.

Som diakon kan vi erbjuda enskilda själavårdssamtal och har tystnadsplikt.

Diakoniexpeditionen i församlingen finns med ingång från församlingshemmets insida.

Expeditionen är öppen; måndag, onsdag och fredag kl. 8.30-9.30 samt torsdag kl.16.30-18.00


Diakoner i församlingen är
Britt-Mari Larsson tel. 0410-59708 och Mari Ekdahl tel. 0410-59707

Diakonemblem

Formen på diakonens emblem är ett kors omslutet av en cirkel. Korset står för Jesus Kristus och cirkeln för Gud som håller hela världen. På korsets mitt finns en duva med en olivkvist i sitt näbb – hoppet om liv.

Diakonens löften

En diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, församling och samhälle, vara ett barmhärtighetens tecken i allt och tjäna Kristus i sin nästa. en diakon ska leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.