Kyrkoråd


Ledamöter och ersättare 

Ordförande  
Anne-Marie Hansson  
Vice ordförande  
Margreth Mårtensson  
Kyrkoherde  
Gustaf Centervall  
Ledamöter  
Karin Jönsson Åke Svensson 
Gun Nilsson Anders Söderberg
Gunnel Svensson Mats Vikard
Ersättare  
Egil Ahl Jan Persson
Leif Malmstein Christina Andersson Thysell

 

Sammanträdesdagar 2017

 Datum Tid Notering
2017-01-25 18:30 Inställt
2017-02-22 18:30   
2017-03-29 18:30   Inställt
2017-04-26 18:30  
2017-05-31 18:30   
2017-08-23 18:30   
2017-09-27 18:30  
2017-10-25 18:30   
2017-11-29  18:30   

 

Protokoll

KR Protokoll 2017-02-22   KR Protokoll 2016-02-24 KR Protokoll 2015-02-25 KR Protokoll 2013-12-04
 KR Protokoll 2017-04-26 KR Protokoll 2016-04-27 KR Protokoll 2015-03-25 KR Protokoll 2014-01-29
 KR Protokoll 2017-05-31 KR Protokoll 2016-06-01 KR Protokoll 2015-04-22 KR Protokoll 2014-02-26
    KR Protokoll 2015-05-27 KR Protokoll 2014-04-23
    KR Protokoll 2015-08-19 KR Protokoll 2014-05-28
    KR Protokoll 2015-09-21 KR Protokoll 2014-08-26
    KR Protokoll 2015-10-21 KR Protokoll 2014-09-25
    KR Protokoll 2015-11-25 KR Protokoll 2014-10-22
      KR Protokoll 2014-11-26