Kyrkofullmäktige


Ledamöter och ersättare

Ordförande  
Jan Svenning
Tel: 0410-18688
 
Vice ordförande  
Lizian Kyréus  
Ledamöter  
Anne-Marie Hansson Anna Puusaari
Karin Jönsson Gunnel Svensson
Egil Ahl Rolf Karlström
Åke Svensson Alf Hansson
Bo Evanth Birgitta Svensson
Rolf Persson Ruth Nyström Lundberg
Mats Vikard Stefan Larsson
Margreth Mårtensson Lilian Jönsson
Gunn Nilsson Mona Andersson
Margaretha Alwall Svenning Erika Kuusenjärvi
Anders Söderberg Claes Månsson
Christina Andersson Thysell  
Ersättare  
Gerd Klein Gunilla Johansson
Jan Mårtensson Anita  Lata
Marianne Kristiansson Kisse Pedersen
Kerstin Zetterman Lars-Erik Larsson
Leif Håkansson Lars Sonesson
Bengt Kristiansson Sonja Ahlbin
Sven Rahm Ingrid Olsson

 

Sammanträdesdagar 2017

Datum Tid Notering
2017-05-17 18:30  
2017-11-08 18:30  
2017-12-13 18:00  

 

Protokoll

KF Protokoll 2017-05-17 KF Protokoll 2016-05-18 KF Protokoll 2015-05-06 KF Protokoll 2013-12-04
 KF Protokoll 2017-11-08 KF Protokoll 2016-11-09 KF Protokoll 2015-09-30 KF Protokoll 2014-05-07
 KF Protokoll 2017-12-13 KF Protokoll 2016-12-14 KF Protokoll 2015-11-04 KF Protokoll 2014-11-05
 KF protokoll 2017-12-20   KF Protokoll 2015-12-09 KF Protokoll 2014-12-10