Dop


122

 

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu,

att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.  

Det finns alltför många som vill tala om, att du bör vara si och så.

Gud Fader själv han accepterar dig ändå och det kan du lita på.  

Du passar in i själva skapelsen, det finns en uppgift just för dig.

Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller nej.

(Psalm 791)  

 

 

 

 

Dopet är en gåva från Gud. Genom dopet välkomnas barnet in i Guds familj och tas emot av församlingen med kärlek och förväntan som en liten syster och bror i Kristus och som  en ny medlem i Svenska kyrkan. Dopet är en andlig handling och ett tilltal från Gud, det är ett löfte att Gud är med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv, ända in i döden. Det är en skatt vi kan bära med oss genom hela livet – en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner. Under ceremonin uttalas barnets namn. Ofta är det första gången det nämns i ett officiellt sammanhang. Många tror därför att dopet är en namngivningsceremoni men det är det inte; namnet har barnet redan fått av sina föräldrar. Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas.  

Dopklänningen

Dopklänningen är lång och vit. Den vita färgen symboliserar det nya livet med Gud. Den långa klänningen berättar att man varje dag, hela livet, lever med Jesus och växer andligt och att klänningen därför också måste passa hela livet; från bebis till gammal.  Man kan även ha andra kläder vid dop, dopklänning är inte nödvändigt. Det går bra att låna dopklänning av kyrkan, kontakta församlingen för mer information.  

Att välja fadder

Det är vanligt att föräldrarna ber någon som står dem nära att vara fadder till sitt barn. Den som ska vara fadder måste själv vara döpt i en kristen kyrka. Faddern har en uppgift att förvalta det förtroendet genom att finnas där för sitt fadderbarn och vara en vuxen vän till stöd i stort och smått. Faddern får också församlingens uppdrag att ständigt be för sitt fadderbarn och att tillsammans med föräldrarna påminna om dopdagen och glädjen att få vara ett Guds barn.  

Hur gör man?

Boka dag och tid för dop genom att ringa församlingen på telefon 0410 597 02. Prästen som ska hålla i dopet hör sedan i god tid av sig för att bestämma tid för dopsamtal. Vid samtalet går man igenom hur dopgudstjänsten kommer att gå till, vilka psalmer som ska sjungas samt diskuterar om det finns några frågor eller funderingar kring dopet.

För mer information och inspiration

gå till https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=587091