Filmgrupp (onsdagar 16-18, torsdagar 16-18)


Obligatoriska gudstjänster/aktiviteter:

11/2 (Fastlagssöndagen): Karneval, samling senast kl 14 i Kryptan. Därefter mässa i kyrkan som avslutas med fastlagsbullar i församlingshemmet. Slut ca 16.30

 

14/2: kl 18-19 och då är det kyrkan som gäller (Askonsdagsmässa)

 

Torsdagsgänget är lediga 15/2 eftersom ni flyttat er träff till askonsdagsmässan den veckan.

 

Två obligatoriska gudstjänster i anslutning till påskfirandet (Skärtorsdagen-annandagen) Minst två tillfällen väljs i detta intervall. För gudstjänsttider: trelleborgsforsamling.se

 

Somliga ungdomar har under höstterminen haft ganska hög frånvaro på grund av andra aktiviteter. Denna termin måste konfirmationsundervisningen prioriteras förutom vid sjukdom. I annat fall kommer inte konfirmation att bli möjlig tillsammans med övriga gruppen utan i stället kommer sommarläsning att erbjudas med särkonfirmation under höstterminen. All frånvaro måste anmälas av vårdnadshavare till mig på 0410 59710 eller jonas.fredholm@svenskakyrkan.se

 

OBS! Föräldramöte för Filmgrupperna är sammanlyst till onsdagen den 7 mars kl 18.30 i församlingshemmet. Vi bjuder på fika och konfirmanderna är välkomna om de vill.

Vårterminsträffarna startar igen i vecka 2.

 

 

Vi åker till Berlin 26-28 mars (påsklovet). Båda grupperna åker tillsammans. Tänk på att kolla passet redan nu!

 

För enkelhetens skull heter grupperna Filmgrupp O (onsdagar) och Filmgrupp T (torsdagar). Träfftiden är kl 16-18 om inget annat anges oavsett vilken grupp man går i. Vissa undantag som t ex särskilda aktiviteter eller ledighet kommer att läggas upp här. Konfirmanderna får också ett schema med sig hem. 

 

Filmgrupp O konfirmeras 26 maj kl 13. Filmgrupp T konfirmeras 2 juni kl 13.

Det är på denna sida man kollar för att se om någon ändring finns, t ex inställt p g a sjukdom o d.

 

 

Jag vill be er att ni anmäler all sjukdom/frånvaro till mig på 0410 59710 eller jonas.fredholm@svenskakyrkan.se

Då vi bjuder konfirmanderna på fika varje gång är det viktigt för köket att kunna anpassa mängden så att inte kostnaderna skenar iväg i onödan.