Häktespräst


Häktesmiljön är en sluten värld både för personal och intagna. Trelleborgs församling blir en del av den genom ett ekumeniskt sambarbete att i Jesu efterföljd dela bördan av skuld, ånger och förmedla förlåtelse, upprättelse och synliggöra Guds kärlek. Detta för dem som inte anser sig vara värda att älskas av någon. I de själavårdande samtalen speglas konfidentens människosyn: Hur kan Gud älska någon så värdelös som mig? Svaret ligger i församlings/NAV;s öppna bemötande, villkorslösa accepterande utan ett fördömande vilket ger konfidenten en befriande syn på sig själv som människa skapad av Gud. Däri ligger själva grunden: SE MÄNNISKAN. Att den som upplever sig värdelös ges möjlighet att se att hans/hennes människovärde har sin grund i att vara Guds Skapelse, trots allt. Detta är församlingens/NAV;s stora uppgift att visa på det värdelösas upprättelse i: SE JAG GÖR ALLTING NYTT!