Trelleborg är Sveriges sydligaste stad och kommun. Kommunen har drygt 43 000 invånare och sträcker sig i öster förbi Smygehuk, Sveriges sydligaste udde. Trelleborgs församling ligger i Trelleborgs tätort med drygt 24 000 invånare.

Trelleborg har anor från vikingatiden och den idag rekonstruerade ringborgen, en så kallad ”trelleborg”, har gett staden dess namn. Ett franciskanerkloster grundades i staden, troligen 1247. Det låg nära Trelleborgs medeltida torg ”Gamla torg”, men i dag finns endast en del av klostermurarna bevarade.

Trelleborgs kyrka, S:t Nicolai, började byggas under första hälften av 1200-talet. Kyrkan ligger strax öster om den vikingatida ringborgen. Under åren 1881-1883 genomgick kyrkan en stor ombyggnad under ledning av arkitekten Helgo Zettervall.

Trelleborg, St.-Nicolai-Kirche, Turm (2008-07-27),

S:t Nicolai kyrka, sett från söder

Församlingen firar gudstjänst och bedriver församlingsarbete utifrån två kyrkor; S:t Nicolai kyrka i centrum samt Norra kapellet beläget på Norra kyrkogården. I anslutning till S:t Nicolai kyrka finns församlingshemmet.

Till oss är alla välkomna!

Välkommen till våra kyrkor i Trelleborgs församling. Tyngden i vår verksamhet är givetvis våra gudstjänster och andra traditioner och ceremonier i våra kyrkor som till exempel bröllop, dop och begravning. Vi ordnar även årliga konfirmationsstudier för de som nått det stadiet i livet.

Vill man engagera och aktivera sig mer än så har vi flera olika grupper som hittar på trevliga saker tillsammans. Grupperna finns för alla åldrar och erbjuder ett stort urval av verksamheter som till exempel bibelläsning, kör, vandringar och mycket mer.

Våra kyrkor står öppna både för dig som har din församling som en självklar del i det dagliga livet och även för dig som behöver ett extra stöd när du går igenom kriser i livet.