Mindfulness- sjukhuskyrkans samtalskväll


Mindfulness sammankopplas med medveten närvaro i nuet. Detta skapar lugn, fokus och koncentration och minskar stressupplevelsen, vilket skall leda till en ökad livskvalitet.

 

Varmt välkommen till en informationskväll  med psykolog Alexandra Palmblad, som skall berätta om vad just Mindfulness innebär!

Vi får också prova några olika mindfulnessövningar!

 

TORSDAGEN d. 8 FEBRUARI kl. 19.00 i FÖRSAMLINGSHEMMET!

Musik och ost, kex, frukt………

 

VÄLKOMMEN

Anja Greiff

sjukhuspräst