Begravnings- & Fastighetsutskott


Ledamöter och ersättare

Ordförande  
Egil Ahl  
Vice ordförande  
Bo Evanth  
Ledamöter  
Alf Hansson  Birgitta Svensson
Ruth Nyström Lundberg Margaretha Alwall Svenning
Ersättare  
Erika Kuusenjärvi Claes Månsson 
Stefan Larsson Ingrid Olsson

 

Begravningsombud

Ben Benrabah
Tel: 0704-402245
Mail: benrabah@msn.com

 

Sammanträdesdagar 2016

Datum Tid Notering
2016-01-12 18:00  Inställt
2016-02-08  18:00   
2016-03-15  18:00   
2016-04-11  18:00  
2016-05-17  18:00   
2016-08-09  18:00   
2016-09-14  18:30   
2016-10-10 18:00   
2016-11-15  18:00   

 

Protokoll 

  BFU Protokoll 2015-01-13 BFU Protokoll 2014-01-21
  BFU Protokoll 2015-02-10 BFU Protokoll 2014-02-11
  BFU Protokoll 2015-03-10 BFU Protokoll 2014-03-11
  BFU Protokoll 2015-05-13 BFU Protokoll 2014-05-13
  BFU Protokoll 2015-08-04 BFU Protokoll 2014-08-19
  BFU Protokoll 2015-09-08 BFU Protokoll 2014-09-09
  BFU Protokoll 2015-10-06 BFU Protokoll 2014-10-14
    BFU Protokoll 2014-11-04
    BFU Protokoll 2014-11-24